İlkokul ve ortaokulu ilgilendiren devrim niteliğinde karar geliyor. Sınıf anneliği kaldırılıyor.

Sınıf Annelik Uygulaması Kaldırılıyor!

Türkiye’nin eğitim sistemini adeta direk etkileyen bir karar ile karşı karşıyayız. Önemli bir karar ile ilkokul ve ortaokul sistemi kökten değişiyor. Sınıf annesi uygulaması artık tarih oluyor. Gündem olan bu konu akıllara durup dururken sınıf anneliğinin neden kaldırıldığını getirtti.

Bakanlıktan gelen açıklamalara göre birçok mantıklı nedeni var. Öncelikle pedagojik prensiplere uygun olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bu uygulamanın eğitim standardını etkilediğini ve olumsuz yönde etkilediğini dair görüşleri var. Bunun sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere ve okullara uygulamanın sona erdirilmesi için talimatlar gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer imzalı resmi bir yazıda, sınıf annelerinin para toplama, ders materyali sağlama gibi faaliyetlerde bulunma ve derslere müdahale etme gibi durumlarının üzerinde duruldu. Aynı zamanda, öğrenci görüntülerinin kaydedilmesi gibi sorunların da gündeme geldiği belirtildi.

Editör: Birkan Erel