Daha iyi sonuçlar alabiliriz ama genel olarak Covid sonrası eğitimlerde düşüş yaşanmakta. Türkiye’de 37 OECD ülkeleri arasında 32. oldu.

Pisa’ya Dair Tüm Ayrıntılar!

PISA, Covid-19 salgını sırasında dünya genelinde eğitimde düşüş olduğunu ortaya koydu. PISA 2022 uygulamasında Türkiye ise 81 ülke arasında 39'uncu, 37 OECD ülkesi arasında 32'nci sırada yer aldı. 2022 raporuna göre katılımcı 81 ülkenin matematik alanındaki ortalama puanı 438, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı 472 ’olurken Türkiye’nin matematik alanındaki ortalama puanı 453 olarak ölçüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Covid-19 salgını döneminde, dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme olduğunu gösterdi.

OECD, 37 üye ülke ve 44 ortak ülke kapsamında düzenlenen PISA testine ilişkin sonuç raporunu yayımladı. Söz konusu sonuçlar, Covid-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu.

Türkiye Matematik, Okuma Becerisi ve Fen Alanında Ne Durumda!

Türkiye'nin 2003 yılından beri katıldığı PISA araştırmasının 2022 raporuna göre katılımcı 81 ülkenin matematik alanındaki ortalama puanı 438, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı 472 ’olurken Türkiye’nin matematik alanındaki ortalama puanı 453 olarak ölçüldü.

Türkiye bu puanla Yunanistan, Şili, Meksika, Kosta Rika ve Kolombiya olmak üzere beş OECD ülkesinin de olduğu toplam 42 ülkeden daha yüksek performans gösterdi.

Türkiye fen alanında 81 ülke arasında 34'üncü, OECD ülkeleri arasında 29'uncu sırada yer alırken okuma becerileri alanında ise sırasıyla 36'ncı ve 30'uncu oldu.

PISA sonuçlarına göre Türkiye’de matematik alanında öğrencilerin yüzde 61,3’ü, fen alanında yüzde 75,3’ü ve okuma becerileri alanında yüzde 70,7’si asgari performans düzeyine ulaştı. 

Üst performans düzeyindeki öğrenci oranları ise matematik alanında yüzde 5,4, fen alanında yüzde 4, okuma becerileri alanında yüzde 1,9 oldu.

Her 10 Öğrenciden 3'ü Dışlanmış Gibi Hissediyor

Araştırmada Türkiye’de yaklaşık her on öğrenciden üçü okulda kendini yalnız, dışlanmış gibi ve okula ait değilmiş gibi hissettiğini bildirdiği tespit edildi. 

Her on öğrenciden yedisi ise kendini okula ait hissettiğini, diğer öğrenciler tarafından sevildiğini ve diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurduğunu bildirdi.

Genellikle her 3 yılda bir yapılan söz konusu test, salgın nedeniyle gecikerek, 2022'de 15 yaş grubuna uygulanmıştı.

OECD tarafından 2000'den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor.

OECD Ülkeleri Kimler?

OECD'nin 20 kurucu üyesi bulunmaktadır (Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Federal Almanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, Avusturya, İsveç, İzlanda, Norveç, İspanya). Bilâhare Japonya, Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda kuruluşa katılmışlardır.

Editör: Birkan Erel