Telefon numaralarını ezberleme tarzına benzer bir şekilde, T.C. kimlik numaraları da farklı gruplarda ezberleniyor. İnsanların numaraları ezberleme şekilleri ise nasıl bir zekaya sahip olduklarına yönelik ipucu veriyor.

Sorgulayan, Şüpheci ve Sportif Zeka Türü

T.C. kimlik numarasını ‘’4+4+3’’ şeklinde ezberleyen vatandaşlar, sorgulayıcı, şüpheci ve sportif bir zeka türüne sahip olabiliyor. Bu kişiler genellikle günlük hayatta karşılaştıkları problemleri sebep-sonuç ilişkisi ile çözme eğilimindedirler. Aynı zamanda tabiri caizse fıkır fıkırdırlar ve durağanlık onları mutlu etmez.

Sosyal ve Müzikal Zeka Türü

T.C. kimlik numarasını ‘’3+2+2+2+2’’ şeklinde ezberleyen vatandaşların sosyal ve müzikal zeka ile ön plana çıktığı düşünülüyor. Bu kişiler çoğunlukla lider özellikleri ve dışadönük yapılarıyla tanınıyor. İletişim becerisi yüksek olan bu grubun ikna kabiliyeti yüksek oluyor.

Sayısal Zeka Türü

T.C. Kimlik Numarasını ‘’3+3+2+3’’ olarak ezberleyen vatandaşlar, sayısal zekası ile ön plana çıkıyor. Bu zekaya sahip kişiler analitik düşünme konusunda fark yaratıyor ve mühendislik alanında başarı yakalıyor.

Müzikal ve Dilbilimsel Zeka Türü

T.C. kimlik numarasını ‘’3+3+3+2’’ olarak ezberleyenler, müzikal ve dilbilimsel zeka yönünden güçlü oluyor. Bu kişiler, kendilerini ifade edebilme ve iletişim beceresi ile ön plana çıkarken, ritim ve sesleri düşünmede başarı gösteriyor.