Milli Eğitim Bakanlığı, mazeret tayini atama takvimini dün itibariyle açıkladı. Açıklanan takvim ve başvuru şartları tartışmalara neden oldu. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçeli 3 yıldan az olmuş öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenlere mazeret tayini hakkı tanınmadı.

Mazeret tayini tanınmayan öğretmenler, bireysel olarak tepkilerini hem bakanlığa hem de haklarını korumaları gereken sendikalara iletiyor. Özellikle eşlerinden ve çocuklarından ayrı yerlerde görev yapmak zorunda kalan öğretmenler için mazeret tayini hayati önem arz ediyor.

7433 sayılı kanuna ek 48. Madde ne diyor?

Yasal olarak 7433 sayılı kanuna ek 48.maddede “Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir.’’ İfadeleri yer alıyor.

Sendikalar da destek veriyor

Mazeret tayininin sözleşmeli öğretmenleri ve kadroya yeni geçen öğretmenleri kapsamamasıyla birlikte sendikalar da harekete geçmiş durumda. Birçok sendika mazeret tayini hakkının tüm öğretmenlere tanınması noktasında görüş bildirdi. Öğretmen Haber olarak bakanlığın mazeret tayini düzenlemesini genişleterek sözleşmeli öğretmenlerin ve kadroya yeni geçen öğretmenlerin mağduriyetine son vermesini umuyoruz.

Editör: Deniz Beyatlı