Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olarak atanmasından sonra 14 Ekim tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile okulöncesi eğitim için “ katkı payı” yeniden geldi.

Bartın’da yer alan anaokullarda ücretler panolarda yer aldı. Bartın Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’nın imzasının bulunduğu ücret tarifelerinde, anaokulları tarafından velilerden tam 1.500 lira ücret isteniyor.

Oysa ki ücretsiz olacaktı

Oysaki geçtiğimiz Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına ait olan yönetmenliğinde ki değişiklik yapılması yönünde yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği göre okul öncesi eğitim hizmeti resmi olarak okul öncesi eğitim kurumları hiçbir şekilde ücret almayacak ve okul öncesi eğitimde daha önce çocukların beslenmez temizlik hizmeti ve eğitim programlarının uygulanmasına dair materyaller için  istenilen belli miktardaki ücretler de talep edilmeyecekti.

Fakat Milli Eğitim Bakanı’nın değişmesi ile bu durum da değişikliğe uğradı ve artık okul öncesi eğitim ücreti yeniden alınan yönetmelik kararı ile uygulamaya geçirilecek.

Üstelik okul öncesi çocukların yemekleri de ücretsiz olarak veriliyordu bu durumda yemek hizmeti de eski sisteme dönerek ücretli olacak.

Editör: Tugay AKSOY