Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir bildiri ile bazı okullardaki ders saatlerinin sürelerinin değiştirilmesine yönelik yeni bir adım attı. 10 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan 86717234 numaralı yazıda duyurulan bu değişikliğe göre, belirli şartları sağlayan okullarda 40 dakikalık ders saatleri, artık 30 dakika olarak uygulanabilecektir.

Bazı Okullarda Ders Saati Süresi Kısalıyorturkce-dersi-gecme-notu-yetmis

Bu dönüşüm özellikle diğer okulların binalarına taşınan ya da yoğun öğrenci nüfusu nedeniyle ikili öğretim sistemine geçen okulları içermektedir. Bu okullar, belirli koşullar altında ders sürelerini kısaltma yetkisine sahip olacaklardır. MEB, bu kararı alırken Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili maddelere atıfta bulunmuş ve bu tür değişikliklerin ilgili valilikler tarafından uygulanacağını belirtmiştir. Bu değişiklik, ilgili valiliklerin belirleyeceği il, ilçe ve okul bazlı planlamalara göre gerçekleştirilecektir. Bu adım, öğrenci yoğunluğu, fiziksel koşullar ve eğitim-öğretim ihtiyaçları göz önüne alınarak atılmış bir tedbir olarak görünmektedir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 dakikalık ders saatleri, ilgili okullarda uygulanacaktır. Bu değişiklik, eğitim ve öğretim süreçlerini daha etkili hale getirme amacını taşımaktadır.