Yeni bir teftiş sistemi kurulan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda ki idareciler ve öğretmenler artık bu sistem üzerinden denetlenecek.

Teftişlerde Sadece İnceleme ve Soruşturma Olmayacak

Okullarda ki kalitenin arttırılması için inceleme soruşturma yapılırken artık teftiş için rehberlilk ve denetleme, izleme ve değerlendirme gibi yeni teftiş özellikleri de eklendi. Bu fonksiyonlar genişledikçe teftiş işinin de zorluğunun artacağı düşünülüyor. Buna da önlem olarak her ilde Eğitim Müfettişleri Başkanlığı kuruluyor. Bu sayede her yıl bir kez toplantı olacak ve iller arasındaki uygulama farklılıklarının da önüne geçilecek. Eğitim standart, kalite ve güvence Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk hedeflerinden biri olacak.

Denetimden Geçmeyen Okul Kalmayacak

Uygulamaya alınan yeni sistem ile okullar kendi öz değerlendirme raporlarını kendileri hazırlamış olacak. Hedeflere ulaşmak konusunda n gerekli çalışmaları da yapacaklar. Öz değerlendirme raporlarına göre 3 yılda bir okullar denetlenecek ve rehberlik desteği de bu yeni sistem kapsamında verilecek. Programların uygulanma durumu olsun öğrencilerin başarı durumları olsun bu denetim kapsamında yer alacak. Özel yurt gibi yerler 6 ayda bir mutlaka denetlenecek ve yukarı 3 yılda bir dememize rağmen sorun görülen okullara belki de her yıl denetim gelebilecek.