Öğrenciler akran zorbalığı ile zor durumda kalıyor. Gün geçtikçe bu sorun önünü almaz bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte çözüm önerileri...

Akran Zorbalığı Öğrenciyi Zor Durumda Bırakıyor!

Akran zorbalığı günümüzde velilerin ve öğrencilerin en çok şikayet ettiği konular arasında. Bu duruma kayıtsız kalan öğretmenler de sorunun büyümesinde büyük rol oynuyor. Tabi ailelerinin de bu sorunda en büyük rol model olmaları da unutulmamalıdır. Akran zorbalığını açıklayacak olursak, öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, özel gereksinimli öğrenciler ile engelli öğrencilere kasıtlı olarak ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve hedef olarak adlandıracağımız öğrencinin kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık, zorbalık türüdür. Akran zorbalığını oluşturan eylemlere örnek verirsek tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi fiziksel, sataşma, alay etme, dalga geçme, kızdırma, hoşa gitmeyen isim takma, küçük düşürücü sözler söyleme, dedikodu ve söylenti çıkarıp yayma, arkadaş grubundan dışlayarak yalnızlığa terk etme, eşyalarını zorla alma, almakla tehdit etme, eşyalarına zarar verme gibi ortaya çıkabilmektedir.

Akran Zorbalığı Çözümü Ne Olabilir?

15 Kasım 2022 tarihinde 32014 sayısı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile okullarda yaşanan akran zorbalığı ve siber zorbalık disiplin maddeleri arasına alındı. Akran zorbalığına maruz kalan öğrenci şikayet sonucu mağdur eden öğrenci hakkında disiplin suçu aldırabilir. Bunu neden söylüyoruz çünkü çoğu öğretmenimiz çözüm bulmaya çalışsa da maalesef bazı öğretmenlerimiz ve aileler bu tür durumlarda kayıtsız kalabiliyor. Bunun da en hızlı çözümü yasal yaptırımlara başvurmak olabilir diye düşünüyoruz. Nitekim son yıllarda akran zorbalığı yüzünden birçok dava açılmış durumda. Bu da arkan zorbalığına devam eden ögrenci için disiplin ve uzaklaştırma cezası almasını sağlayabiliyor. Sallanan bu sorunlar mahkemeye başvurulduğu anda hızlıca çözüme kavuşturulabiliyor. Bu konuda da titiz olmak öğrencinin psikolojisinde kötü yönde kalıcı izler bırakabilir. O yüzden hızlıca çözüm oluşturmak çok önemli. Akran zorbalığına neden olan öğrenci içinde bilinç olmak çok önemli ve bunun bilincine varan ailelerin çocukları için psikolojik desteğe derhal başvurması gerekiyor.

Editör: Birkan Erel