Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun dün bahsetti üzere İyi Parti meclise öğretmen mülakatlarının kaldırılması teklifini sundu. Zorlu’nun sosyal medya hesabından duyurduğu teklif atama bekleyen öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Zorlu ‘Gelin bu işi hep birlikte bitirelim ve “yasada olduğu için mecburen uyguluyoruz” bahanesinden siz de kurtulun.’ Dedi.

İyi Parti’nin meclise sunduğu mülakatların kaldırılması teklifi:

Ülkemiz kamuoyunda en tartışmalı konulardan biri olan mülakat uygulamasının, özellikle öğretmen atamalarında kullanılması öğretmenlik mesleğinin önemi göz önüne alındığında uygun değildir.

Bir vatandaşımızın öğretmen olarak atanabilmesi için kanunda ve yönetmeliklerde belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde diploması olması gerekmektedir. Kaldı ki öğretmenlik özel bir ihtisas mesleği olup, öğretmenler yükseköğrenimde; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyon alanlarında uzman olarak yetiştirilmektedirler. Üniversitelerin eğitim fakültesi dışından mezun olan öğretmen adaylarının da pedagojik formasyon almaları şartı bulunmaktadır.

Öğretmenlerimizin aldığı eğitimlerin yeterliliğini ise sübjektif olarak yani mülakat yapmak sureti ile sınanmamalıdır. Bu kutsal göreve aday olan kişilerin mesleğe uygunlukları ve atanma durumları objektif kriterlere göre belirlenmelidir. Bununla birlikte sayıları yaklaşık 1 milyonu bulan öğretmenlerimiz atama beklerken, yapısal sorunlarla bu sayı artmaktadır. Ancak bu sorunun sebebi öğretmenlerimiz değil, sistemi sürekli yap-boz tahtasına çevirenlerdir. Mevcut tabloda öğretmenler ve aileleri arasında mülakata yönelik ciddi bir güvensizlik oluştuğu görülmektedir. Vatandaşın devlete olan adalet duygusunu sarsabilecek ve öğretmenlerin toplumdaki konumunu olumsuz etkileyebilecek bu süreç kamu yararı açısından da sorundur.

Mülakatın kaldırılmasının arkasındaki temel gerekçe, atama sürecini daha objektif hale getirmektir. Sadece sınav puanlarına dayalı bir değerlendirme sistemi, adayların bilgi düzeyini ve öğretme becerilerini daha nesnel bir şekilde ölçebilir. Bu, adil bir rekabet ortamı sağlar ve her adayın eşit şartlarda değerlendirilmesine olanak tanır. Önyargı veya öznel değerlendirmelerin ortadan kaldırılması, daha adil bir değerlendirme sürecini beraberinde getirir.

Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın iddiasının aksine kanunlarımızda mülakat zorunluluğu yoktur. Mülakat sözleşmeli öğretmenler için vardır. Sözleşmeli öğretmenlik de 15 Temmuz sonrası OHAL koşullarında KHK ile getirilmiş bir düzenlemedir (668 sayılı KHK). Hükümetin devlete yapacağı atamalarda, mülakatın kaldırılacağına dair verdiği sözlere rağmen bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığı gibi; mülakat uygulamasının devam edeceği yönünde açıklamalar yapılmaktadır. Özellikle öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması adına zaman kaybetmeden harekete geçilmedir. Mülakatın kaldırılmasını kalıcı hale getirmek adına kanuni güvenceye alınması gerektiği düşüncesi ile bu kanun değişikliği teklifini zaruri görmekteyiz.

Editör: Deniz Beyatlı