Yeni müfredat çalışmaları kapsamında birçok yeni seçmeli ders müfredata giriyor. 2. Dönem itibariyle listelenecek seçmeli dersler 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte uygulanmaya başlayacak. Programa ekleneceği duyurulan son ders sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği oldu.

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik kelimesi 2020li yılların başından bugüne çok farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Doğal kaynaklara zarar vermeden, daimi olarak devam etmesini sağlamayı ifade eden sürdürülebilirlik kavramı; tarım, ekonomi, beslenme ve yaşam gibi kelimeleri sıklıkla niteliyor. Sürdürülebilir tarım da doğaya zarar vermeden yapılan tarım anlamına geliyor.

Fosil yakıtlar yerine, elektrikli araçların kullanıldığı; tarım ilaçlarının doğaya ve insana zarar vermeyecek uygulamalarla kullanılması sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersinde öğrencilere öğretilecek.

Editör: Deniz Beyatlı