Eğitim fakültelerinin öğrenciye sadece alan bilgisi değil, pedagojik bilgi ve uygulama da verdiğiniz ifade eden Akgündüz ‘’mülakatlardan eğitim fakültelerinin verdiği eğitim sorumlu tutulamaz’’ dedi.

Prof. Dr. Devrim Akgündüz’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektubu:

Sayın Cumhurbaşkanım,

Size, eğitim sistemi ve öğretmen istihdamı ile ilgili derin endişelerimi iletmek istiyorum. Son zamanlarda, öğretmen atamalarında KPSS puanlarının esas alınması yerine mülakatın da yapılacağının belirtilmesi, atama bekleyen öğretmenlerin haksızlığa uğrayacaklarını düşündürmekte, onları umutsuzluğa ve endişeye sevk etmektedir. Eğitim fakülteleri öğretim üyeleri de bu durumu endişeyle karşılamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan mülakat süreci subjektiftir ve adil değildir. Her jürinin farklı karar vereceği bilimsel olmayan bir süreci işaret etmektedir.

Diğer taraftan mülakatın savunulması adına eğitim fakültelerinin verdiği eğitimin sorumlu tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Eğitim fakülteleri öğretmen adaylarını sadece alan bilgisi değil, aynı zamanda pedagojik bilgi ve uygulamalarla da donatarak yetiştirmektedir. Bu süreçte bizler, öğretmen adaylarının niteliklerini artırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Ancak mülakat süreci, öğretmenlerin, onların ailelerinin ve eğitim fakültelerinin emeklerini yok saymakta ve adaletli bir değerlendirme mekanizması sağlamamaktadır. Öğretmen atama sürecinde KPSS puanlarının esas alınması ve mülakatın kaldırılması, daha adil bir sistem oluşturulması için önemli bir adım olacaktır.

Eğitim fakülteleri öğretim üyeleri olarak, öğretmen adaylarının mesleki gelişimine odaklanmak ve onları daha adil bir şekilde istihdam etme çabalarınızda desteğimizi sunuyoruz. Eğitim kalitesini yükseltmek ve öğretmen adaylarını daha iyi yetiştirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Eğitim sisteminin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve ortak akılla planlanması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ülkemizin eğitim sistemi, bilimsel ve objektif bir perspektifle değerlendirilmeli ve her adımda adaletli bir şekilde hareket edilmelidir. Bu konuda göstereceğiniz liderlik, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.