Öğrencileri eleştirel düşünce ve okuma becerilerini geliştirmeyi planlayan yeni bir ders müfredata eklendi.

Metin Tahlilleri Dersi Artık Müfredata Girdi

Milli Eğitim Bakanlığı , öğrencilerin eleştirel düşünce ve okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yeni bir müfredata sahip ders ekledi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Metin Tahlilleri' adlı seçmeli dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Milli Eğitim Bakanlığı , öğrencilerin eleştirel düşünce ve okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yeni bir müfredata sahip ders ekledi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Metin Tahlilleri' adlı seçmeli dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Ders, öğrencilere eleştirel okuma yeteneklerini kazandırmayı ve edebi ile bilgilendirici metinleri analiz etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olan bu ders, 9, 10 ve/veya 10, 11. sınıflarda seçmeli olarak sunulacak ve toplamda en az 36 saatlik bir süreyi kapsayacak.

Dersin içeriği, eleştirel okuma, metin tahlili aşamaları, edebi metinlerin tahlili ve bilgilendirici metinlerin tahlili olmak üzere dört ana üniteden oluşuyor. Bu sayede öğrenciler, farklı türdeki metinleri anlama, çözümleme ve eleştirme becerilerini geliştirerek kendi düşünce dünyalarını zenginleştirebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu yeni dersin öğrencilere analitik düşünme ve metinleri derinlemesine anlama konularında önemli beceriler kazandıracağını ve genel okuryazarlık seviyelerini artıracağını belirtti. Dersin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla pilot okullarda denemeler yapılacak ve geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacak.

Editör: Birkan Erel