Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan Tıp Bilimine Giriş derslerinin onayı geldi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ders müfredatlara eklendi.

Tıp Bilimine Giriş Dersleri Müfredatta!

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni dersin içeriği ile öğrencilerin tıbbi bilimlerin kapsamını araştırmaları, tıp eğitimi programları arasında ilişki kurmaları, tıbbi uzmanlık alanlarının kapsam ve uygulamalarını tanımaları gibi birçok konu hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanıyor. Seçmeli ders olarak sunulan ve bu dersi alan öğrencilerin ders içeriği ile aynı zamanda tıp doktorlarının bilimsel araştırmalarda yer almalarının önemini ve çoklu lisans derecesine sahip hekimlerin farklı alanlarda yaptığı çığır açıcı çalışmaları araştırmaları ve tıbbi literatüre erişebilme yöntemlerini kavramaları da amaçlanmakta.

Tıp Bilimine Giriş Dersin Ayrıntıları

Tıp Bilimine Giriş dersinin müfredatı, "Tıp ve temel tıp bilimleri", "İnsan fizyolojisinin temel kavramları", "Tıbbi ölçme ve görüntüleme yöntemleri", "Tıpta mühendislik uygulamaları", "Tıbbi bilimlerde güncel araştırma alanları" olmak üzere 5 üniteden oluştu. Her ünite de farklı bir konunun ve kapsamın ele alındığı bu derste öğrenciler;

Tıbbın ve temel tıp bilimlerinin işlevlerini, anatomi, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmakoloji, genetik, biyokimya ve nöroloji gibi disiplinler, palyatif tıp uygulamalarını, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını, antibiyotiklerin keşfi, tıbbi görüntüleme, doku kültürü, anestezi kullanımı, aşılama ve DNA yapısının keşfi aşamaları gibi gelişmelerin tıp dünyasındaki etkileri,canlı kavramı açıklanacak, insan vücudunu oluşturan sistemler ve birbiriyle ilişkileri, insan vücudundaki sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sağlayan ölçme yöntemlerinin tıptaki önemi ve daha birçok konuya hakimiyetleri sağlanacak.