Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddet gören öğretmenler ile beraber tüm eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimleri artık hukuki yardımlarda bulunacak.

Eğitimcilere Yönelik Şiddet Konusu Yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı “eğitimcilere yönelik şiddet” konulu yazı okullara ve milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. İşte o yazı;

Eğitim çalışanlarının görevlerini güven ortamında yürütmesi, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin korunması, eğitim öğretim faaliyetlerinin Türk Millî Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda yürütülmesi ve arzu edilen başarının elde edilmesi Bakanlığımızın öncelikleri arasındadır.

Bilindiği gibi, eğitim ve öğretim hakkı Anayasamızda düzenlenen temel haklardan olup kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Bunun sonucu olarak eğitim ve öğretim hakkı ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacak fiillerden sayılmıştır.

Son günlerde, bazı okullarımızda öğretmen ve diğer personelimizin şiddete maruz kaldıkları müşahede edilmekte olup, Bakanlığımızca eğitim çalışanlarının maruz kaldığı eğitim ve öğretim hakkı ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi sonucuna neden olan fiiller bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassas bir şekilde takip edilecektir.

Bu itibarla, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunulması ve diğer tüm birimlerce de her türlü desteğin sağlanması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan

Editör: Birkan Erel