Millî Eğitim Bakanlığı, örgün eğitimden açık öğretim liselerine yapılan geçişleri sınırlandırmak adına yeni bir genelge yayınladı. Bu genelge, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrası Bakan Yusuf Tekin tarafından imzalandı ve 81 ilimizle paylaşıldı.

İstisnai Durumlar

Açık liseye geçiş için kabul edilen istisnai durumlar belirlendi. "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu", "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" gibi raporları bulunan, anne-babası vefat eden, koruma altındaki veya koruyucu aile yanına yerleştirilen öğrencilere açık öğretim liselerine geçiş izni verilecek. Ancak diğer durumlarda geçiş izni kısıtlandı.

Kimler Geçiş Yapamayacak?

Bazı özel durumlar dışında örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçiş mümkün olmayacak. Bu özel durumlar; harp veya vazife malulü çocukları, şehit ve gazi çocukları, suç mağduru öğrenciler, millî sporcular ve sağlık sorunları olanlar olarak sıralanıyor.

Yönetmelikle İfade Edilen İstisnalar

Yönetmelikte, sınıf tekrarı, ikamet değişikliği, örgün eğitimde kaydı olmayanlar, özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar ve diğer bazı özel durumları bulunan öğrencilere açık öğretim liselerine geçiş izni veriliyor. Özellikle 2023-2024 eğitim öğretim yılı için belirli deprem bölgelerinde ikamet eden öğrencilere de bu izin tanındı.

Bilgilendirme ve Yönlendirme İşlemleri

Açık öğretim liselerine geçiş yapacak öğrencilere bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti, kayıtlı oldukları eğitim kurumları tarafından verilecek. Diğer öğrencilerin geçiş işlemleri için ilgili belgelerle başvurmaları gerekecek.

Özetle, Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu genelgeyle örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandırdığı, ancak belirli özel durumları olan öğrencilere bu hakkı tanıdığı görülüyor.

Öğrenciler, detaylı bilgi ve başvuru için okul yönetimleriyle iletişime geçebilirler.

Kimler Açık Liseye Geçebilecek?

1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

2) Anne veya babası vefat eden,

3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme

öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi

Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık

bağlanmasını  gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden

Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

10) Millî sporcu,

11) Tutuklu ve hükümlü,

12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu  olan,

13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,

15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

Editör: Tugay AKSOY