Liyakat Sen bugün yaptığı basın açıklamasında MEB’de şube müdürlüğüne geçiş yapman öğretmenlerin kariyer basamakları unvanlarından mahrum bırakıldığını belirterek bu konuda düzenleme yapılmasını talep etti.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Haziran 2024’e dek değişeceğini açıklamıştı. Liyakat Sen’de bu konuda yapılacak düzenleme çerçevesinde MEB şube müdürlerinin kariyer basamaklarında unvan almasını engelleyen maddelerin değiştirilmesini talep etti. Bu öneri sonrası MEB’in şube müdürlerine başöğretmenlik verilmesini içeren değişikliği ekleyip eklemeyeceği merak konusu oldu.

Liyakat Sen’in açıklaması şu şekilde;

31750 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanununda belirtilen şartlara haiz öğretmenlere uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları verilmiştir. Ancak; öğretmen ünvanlı kadrolarda görev yapmaktayken görevde yükselme sınavlarında başarılı olarak Milli Eğitim Şube Müdürü unvanına geçiş yapan öğretmenler bu haktan mahrum bırakılmıştır.

Anayasamız ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Kariyer ve Liyakat teşvik edilmekte iken şube müdürlerinin kariyeri yükseldikçe özlük ve mali haklarının azalmaktadır. Milli Eğitim Şube Müdürlerinin hak kayıplarının giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanununda değişikliğe gidilerek MEB Şube Müdürlerine ‘Başöğretmen’ unvanının verilmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altın yapılacak yasal düzenleme ile Öğretmenlik Meslek Kanununa eklenmesini önerimizi TBMM Başkanlığına sunarız.

Liyakat-Sen Genel Merkezi

Editör: Tugay AKSOY