Milli Eğitim Bakanlığı; siber zorbalık ve akran zorbalığı gibi iki önemli konuyu yeni müfredat çalışmasına dahil etti. Bu kapsamda öğrencilere siber zorbalık ve akran zorbalığı konuları tanıtılırken bu konular derslerde işlenecek.

Sosyal sorumluluk çalışmaları artacak

Bakanlığın yeni müfredat kapsamında öğrencilerin sosyal yönünün de gelişimine önem vereceği öğrencilerin sadece bilgi ve becerilerle donatılması gereken bireyler olarak görüleceği zaten biliniyor. Buna paralel şekilde seçmeli dersler kapsamında; sevgi, saygı, eşitlik, çalışkanlık şefkat sahibi bireyler yetiştirilerek öğrencilerin toplumsal hayata katkısının artmasına çalışılacak.

Ayrıca okul temelli sosyal sosyal sorumluluk çalışmalarında dijital güvenlik ve dijital bağımlılık konuları ele alınacak. Toplumsal farkındalığın gelişmesi amaçlanan öğrencilerin küresel sorunlar için çözüm önerileri oluşturması istenecek.