Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama etkinliklerine dair genel yayımladı. MEB her ilden bir öğretmenin temsil amaçlı etkinliklere katılacağını duyurdu.

MEB’in göndermiş olduğu genelgedeki maddeler şu şekilde;


1- Öğretmenler Günü, etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacak; bu kurullar, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde illi Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirecektir.

2- Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında öğretmenlerin, öğrencilerin, okul/kurum yönetimlerinin, okul-aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının gönüllü etkin katılımı sağlanacaktır.

3- Hazırlanacak programlarda, imkanlar ölçüsünde öğrenci, veli ve öğretmenlere eğitici ve bilgilendirici etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterilecektir. Düzenlenecek programlara mülki idare erkanı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecektir.

4- Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak, şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okul/kurumlardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacaktır.

5- 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin "yemin" etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilecektir.

6- Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okul/kurumlar, öğrenci/öğretmen sayısı az olan okullar yakınlarındaki okul/kurumlarla iş birliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabilecektir.

7- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz dijital ortamlarda, öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerine ve örnek uygulamalarına yer verecektir. Kutlama kurullarınca öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve benzeri yarışmalar düzenlenecektir. Dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere "Öğretmenler Günü" etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

8- Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenleyecektir.

9- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenleyecek ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

10- Kutlama kurullarınca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak "Öğretmenler Günü"nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık ve Türkiye Yüzyılı inşasında öğretmenin rolü ve önemi gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler uzaktan erişim yöntemleriyle düzenlenecektir.

11- Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içerisinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

12- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada "100. Yıl Eğitim Ormanı" oluşturulacaktır.

13- Bakanlık koordinasyonunda Ankara'da düzenlenecek "Öğretmenler Günü" kutlama ve etkinliklerine illerini temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır.

İşte İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM USUL VE ESASLARI

14- Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenci, veli ve okul- aile birliklerince öğretmenlere verilecek hediyelerde, 2015/21 sayılı Genelge Eki "Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler"e uyulacaktır.

15- Kutlama etkinliklerinde 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınacaktır.

16- 2022/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Editör: Tugay AKSOY