Sempozyuma katılmak isteyen öğretmenler için başvuru temaları, başvuru tarihleri ve bildirinin uzunluğuna dair detaylar açıklandı. Sempozyum için sadece yurtiçinden değil yurtdışından başvurular da değerlendirmeye alınacak.

Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Eğitim Sempozyumu Başvuru Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenleyeceği sempozyumda bildirilerini okumak isteyen adaylar için başvurular 9 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Bildirinin altında tek bir öğretmenin imzası olabileceği gibi bir araya gelmiş birden fazla öğretmen birlikte de bir bildiri yazıp başvurabilecek. Sempozyum on başvuru tarihi 20 Ekim 2023 olup katılan bildiriler uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Başvurular yuzuncuyildaegitim.meb.gov.tr üzerinden yapılacak olup kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 3 Aralık 2023’e kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesi istenecek. Bildiriler en fazla 1000 kelimeden oluşacak olup bildiri sahiplerinin 15 dakikalık sözlü sunum ve arkasından 5 dakikalık soru-cevap bölümü şeklinde hazırlanmaları istenecek.

Yapılacak sunumlar kayıt altına alınacak olup Milli Eğitim Bakanlığı’nın çevirim içi platformlarında yayınlanacak.

Sempozyum temaları

  • Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim
  • Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi
  • Eğitim ve Öğretim Süreci
  • Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi
  • Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik
  • Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar
  • Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı

Editör: Deniz Beyatlı