Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün liseler için hazırlamış olduğu, ‘’Tıp bilimine giriş’’ dersinin müfredatı onay aldı. Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığına sunulan müfredat geçer not aldı.

Tıp bilimine giriş dersleri lise 11 ve 12. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saat verilecek. Ders 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için seçmeli dersler kapsamına alınmıştı.

Dersin 5 ünitesi şu şekilde;

  1. Tıp ve temel tıp bilimleri
  2. İnsan fizyolojisinin temel kavramları
  3. Tıbbi ölçme ve görüntüleme yöntemleri
  4. Tıpta mühendislik uygulamaları
  5. Tıbbi bilimlerde güncel araştırma alanları

Şeklinde 5 ünite oluşturuldu.tip-bilimlerine-giris-dersi

Tıp tarihinden antibiyotiklerin keşfine, DNA çalışmalarından tıbbı görüntülemelere kadar birçok konuya değinilecek. Aziz Sancar gibi farklı disiplinlerden tıp bilimine katkı sağlayan bilim insanlarının yanı sıra, tıp eğitimi ve diğer disiplinlerden lisans ve lisansüstü derecelere sahip bilim insanlarının hayatlarından örnekler paylaşılacak.

Tıp bilimine giriş dersini, liselerde biyoloji ve kimya öğretmenlerinin vermesi bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

Editör: Tugay AKSOY