Öğretmenlik kanunun AYM gerekçeli iptal kararına açıklamalar geldi. Detaylar haberimizde…

Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarına Engel

Yüksek mahkeme, aday olan öğretmenlerin mesleğe atama kararı alan değerlendirme komisyonunun oluşumu Anayasa’ya aykırı demişti. Bu kararda, kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde olması gerektiği vurgulanmıştı.

Açıklamaya göre mahkeme, kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin hususların yönetmelikle belirlenecek olmasını da “belirsiz, geniş bir alanının yönetmeliğe bırakılması” nedeniyle iptal etti.

Gerekçede, dava konusu kurallarla öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemenin koşulları arasında yer alan mesleki gelişim alanlarında gerekli olan asgari çalışmaların temel ilkelerinin, kapsamının ve niteliğinin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlenmediği vurgulandı.

Tespite Göre Kanunla Sınırlanması Gerekliliğiyle Bağdaşmıyor!

Kamu görevlilerin özlük haklarına ilişkin konuda Anayasa’da münhasıran kanunla düzenleme yapılmasının öngörüldüğü söylendi. Bu söylenen gerekçeye göre;

"Bu bağlamda kamu görevlilerinin özlük işlerine ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizilmeden, temel ilkeler belirlenmeden sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın yönetmeliğe bırakılmasının öngörülmesi nedeniyle kuralların temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır." tespiti yapıldı.

Uzman ve Başöğretmen Sınavı 12 Kasım’da

Yüksek Mahkeme, iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Bu durumda 12 Kasım'daki uzman ve başöğretmen sınavları yapılabilecek. Bakanlık bu sınavların usulüne ilişkin yeni bir karar alınacağını da duyurmuştu.