Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve gelmesinin ardından mevcut eğitim sisteminin birçok noktasına dokundu. Yapılan düzenleme ve değişikliklerin bazıları eleştirilirken bazıları da takdirle karşılandı. İlkokul ve ortaokulda sınıf tekrarına dair şartlarda yapılan düzenlemeler ise öğretmenleri ikiye bölmüş durumda. Sınıf tekrarının geri gelmesini bazı öğretmenler memnuniyetle karşılarken bazıları ise söz konusu öğrencilerin kaybedebileceği görüşünde.

İlkokul ve ortaokulda sınıf tekrarı şartları

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre; özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmiş öğrenciler ile Türkçe ders notu ortalaması 70’in diğer derslerinin ortalaması 50’nin altında olan öğrencilerin kalma ya da sınıf geçme durumuna yıl sonu şube öğretmenler kurulu karar verir.

Editör: Deniz Beyatlı