Hürriyetçi Eğitim Sendikası Ankara Ulus Meydanı’nda buluştu. Öğretmenlerin geçim derdini birinci ağızdan yetkililere duyurmaya çalıştılar. Geçinemiyoruz diyen öğretmenler ücretlerde iyileştirmeler talep etti. Atanamayan öğretmenlerin mülakat sorunu da gündeme gelirken Cumhurbaşkanı’na seçim öncesi verilen sözler hatırlatıldı.

Ara seminler için MEB Başvurusu

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na ara seminerlerin uzaktan çevrimiçi yapılmasına dair başvuruda bulunduklarını açıkladı. İşte o başvuru metni

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne

Ilgi: a) 13.10.2023 tarih ve 87010135 sayılı yazınız

İlgi tarih ve sayılı yazınızda, "Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ekte gönderilen ve www.eba.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak programın yanında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ara tatilden sonra yapılacak çalışmaları planlamak üzere mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında İlgi (a) Yönetmeliğin 38, İlgi (b) Yönetmeliğin 87 ve İlgi (c) Yönetmeliğin 52'nci maddeleri doğrultusunda görevli oldukları okulda yapacaklardır." Denilmektedir.

Bakanlığınızca alt yapısı oluşturulan ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanan ve memnuniyetle karşılanan Uzaktan Eğitim Yoluyla (Çevrimiçi) Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden Mesleki Çalışmaların yapılması ile ilgili öğretmen arkadaşlarımızdan gelen talepler bulunmaktadır. Sendikamızca da öğretmen arkadaşlarımızdan gelen bu taleplerin karşılanması memnuniyet verici olacağının yanında, eğitim öğretim başlangıcında yüz yüze yapılacağı duyurulmadığından bu durumda telafisi güç mağduriyetlerin ortaya çıkacağı kanaatini de taşımaktayız.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz gerekçelere istinaden, öğretmen arkadaşlarımızdan gelen "13- 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Mesleki Çalışmalarının yüzyüze olarak değil ÖBA üzerinden çevrimçi (online)" olarak yapılması taleplerimizin karşılanması hususunda;

Gereğini arz ederiz.

Editör: Deniz Beyatlı