Antropologlar ve diğer bilim dallarından araştırmacılar, tarih boyunca ne kadar Homo sapiens’in yaşadığını hep merak etmiştir. Nüfus Referans Bürosu (PRB – Population Reference Bureau) yapmış olduğu hesaplamalar ile yaklaşık bir tahminde bulundu.

İnsanlık tarihinde bazı dönüm noktaları bulunmaktadır. Kültürel geçim stratejilerinin değişmesi ve bazı keşifler nüfusu doğrudan etkiler. Örneğin, 10 bin yıl önceki tarım devrimi, artı ürün yaratması sebebiyle nüfus patlamasına zemin hazırlamıştır. Tarım devrimi sürecinde aynı zamanda iş gücü açığı doğmuş, bu açık nüfus artış hızını yükseltmişti. Bir diğer önemli nokta da sanayileşme ve tarımdaki teknolojik gelişmelerdir. 1900’lü yılların başında 1,6 milyar olan insan nüfusu bugün itibarıyla 8 milyarın biraz üzerindendir.

M.Ö. 190 binden bu yana yapılan araştırmalar sonucu 117 milyar insanın doğduğu hesaplanmıştır.

 Araştırmacılar, “sonuçlarımıza yapabileceğimiz bir eleştiri, yöntemimiz doğum sayısını bir dereceye kadar eksik tahmin etmesi olabilir” diyor ve ekliyor: “Önceki dönemde yüksek oranda dalgalanan nüfus artışı yerine sabit bir varsayım, o zamanki ortalama nüfus büyüklüğünü olduğundan düşük tahmin etmemize sebep olabilir diyor.

Editör: Tugay AKSOY