Bilişim teknoloji öğretmenleri son yıllarda aldıkları az atama sayısına dikkat çekerek daha fazla atama istediler.  Son 3 yılda atanan bilişim öğretmenlerinin atama sayısı toplam atanan öğretmen sayısı içinde binde 4. Bilgisayar öğretmenliği okumuş olmalarına karşın meslek liselerine atanmadıkları ve öğretmenlik eğitimi almayan branşların meslek liselerine atanmasından da şikayetçi bilişim teknolojileri öğretmenleri.

5 ve 6. Sınıflara sıkıştırıldı

Bilişim öğretmenlerinin bir talebi de müfredat üzerine oldu. git gide azaltılan ders sayıları sonunda sadece 5 ve 6.sınıflara sıkıştırılan bilişim öğretmenler eğitimin her kademesinde sorumluluk almak istiyor. Seçmeli ders olarak liselerde gösterilen derslerin yöneticiler tarafından genellikle seçtirilmediğini ifade ederlerken bilişim teknolojileri dersinin zorunlu ders statüsünde olması gerektiği vurgulanıyor.

Ders sayısının arttırılması, seçmeli dersten statüsünün değiştirilmesi, atamalarda daha fazla sayıda bilişim teknolojileri öğretmenine yer verilmesi gibi taleplerin karşılanıp karşılanmayacağını ise zaman gösterecek.

Editör: Deniz Beyatlı