Liselerde devamsızlık hakkı konusunda açıklama yapan Bakan Tekin, öğrencilerin 10 günü özürsüz, 20 günü özürlü olmak üzere toplamda 30 gün devamsızlık hakkına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminin Durumu

Bakan, Türkiye'de yabancı dil eğitimi için ayrılan sürenin OECD ortalamasının neredeyse iki katı olduğunu ifade etti. Ayrıca, materyal, ders kitabı ve öğretmen konusunda herhangi bir eksikliğin bulunmadığını vurguladı.

Öğrenci İçin Öncelik: Ana Dili

Tekin, yabancı dil eğitimine başlamadan önce öğrencinin ana dili olan Türkçe'de kendini rahatça ifade edebilmesi, konuşabilmesi, yazabilmesi ve dinleyebilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bu eğitimin verilmesi gereken doğru zamanın ne olması gerektiği konusuna da dikkat çekti.

Yeni Yabancı Dil Eğitimi Projeleri

Bakan Tekin, ilkokuldan ortaokula geçiş döneminde yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi verilen bir pilot uygulamanın daha önce başlatıldığını aktardı. Bu projenin sonuçlarının analizinin ardından yabancı dil eğitimiyle ilgili yeni bir projeksiyonun hayata geçirilmesi planlandığını belirtti.

“Yabancı dilden kastın yalnızca İngilizce olmadığını, Almanca, Rusça, Çince gibi dillerin de bu süreçte devreye alınacağını vurguladı.”

Yabancı Dil Eğitiminde Çeşitlilik

Bakan Tekin, yabancı dil eğitiminde sadece İngilizce'ye odaklanılmasının yanı sıra Almanca, Rusça, Çince gibi dillere de yer verilmesi gerektiğini belirtti.