Aksaklıkları gidermek adına birçok yönetmelik değişikliğine gidildiğini belirten Bakan Tekin, en önemlilerinin Ortaöğretim ve Ölçme ve Değerlendirme Yönetmelikleri olduğunu ifade etti. Her değişikliğin toplumun farklı kesimlerince farklı şekillerde değerlendirildiğini vurguladı.

Anadil Becerileri ve Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği

Yeni yönetmelikle özellikle anadil becerilerinin önemsenmesi gerektiğini belirten Tekin, ulusal ve uluslararası düzeyde anadilde yaşanan sorunları ilkokuldan itibaren düzeltme arzusunda olduklarını vurguladı. Verilere dayanarak, lisans mezunu birçok bireyin dahi dilekçe yazmakta zorlandığını aktardı.

"Test kesinlikle istemiyorum. Çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmeleri için sorumluluk bakanlığımızda."

Test Odaklı Eğitimden Uzaklaşma

Bakan Tekin, öğrencilerin sadece test çözme yetenekleri üzerinden değerlendirilmesini istemediklerini ve yazılı sınavların, öğrencinin kendini ifade edebilmesi adına daha etkili olduğunu ifade etti. 

Bakan Tekin'in açıklamaların tamamı: 

Aksaklıklar gördüğümüz için çok fazla yönetmelik değişikliği yaptık. Bunlardan bir tanesi Ortaöğretim yönetmeliği bir diğeri ise Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği. Bu yönetmelik değişiklikleri ile bazı standartlar getirdik. Belki kamuoyu tartışıyor. Her yaptığımız kimileri için olumlu kimileri için olumsuz oluyor. Örneğin liselerde sınıf tekrarı öğrenci arkadaşlar için olumsuz öğretmen ve veliler için olumlu oluyor.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile ilgili bizim hem ülkemizde hem öğrencilerimizle ilgili, hem de uluslararası düzeyde anadilde sorunlar var. Biz bunu ilkokuldan itibaren düzeltme istiyoruz. Biz anadil becerilerinin yeterli olmadığını görüyoruz veriler bu. Lisans mezunu dilekçe yazamıyor. Biz diyoruz ki bizim ana işlevimiz anadili sağlıklı bir şekilde yönetmek. Aynı zamanda çocuklarımızı anaokulda ve ilkokulda test zorlamasından kurtarmak istiyoruz. Yazıyla sınav olacak. Test kesinlikle istemiyorum. Kendini ifade etmesi gerekiyor. Çocuklarımızın kendileri ifadeleri edebilmeleri için sorumluluk bakanlığımızda. Düzeltmek istiyoruz.