Hürriyetçi Eğitim-Sen yeni haftayla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na alan değişikliğinin tüm hizmet alanlarında uygulanmasına dair hazırladığı yazıyı Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdi. Genel Başkan Levent Kuruoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Erol Usta imzasıyla gönderilen yazıyı haberin devamında bulabilirsiniz.

Hürriyetçi Eğitim-Sen’in alan değişikliğiyle ilgili MEB’e gönderilen yazısı

Konu: 2024 Yılı Alan Değişikliği Kılavuzu Hakkında

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Öğretmenlerimizin alan değişikliğiyle ilgili olarak 18-22 Aralık tarihleri arasında başvuruların alınacağıyla ilgili olarak yayınlanan alan değişikliği kılavuzunun, yıllardır alan değişikliği bekleyen öğretmenler açısından hüsranla sonuçlandığı görülmektedir. Kılavuzda 5. ve 6. hizmet alanları içerisinde öğretmen ihtiyacını karşılamak olarak belirtilen nedenin, öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların, öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin ve görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitiren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun başvuru yapmasını engellenmektedir. Yapılması planlanan alan değişikliğinde birçok öğretmenin başvuru hakkının elinden alınması, farklı bir programı bitiren öğretmenlerin cezalandırılması şeklinde değerlendirilecektir. Yıllardır alan değişikliği yapılmaması nedeniyle öğretmenler mağduriyet yaşarken atılan bu adım beklentileri karşılamaktan oldukça uzak kalmaktadır.

Bu bağlamda öğretmenlerin kendini ait hissettiği alanda çalışmayı istemesi motivasyonlarına sağlayacağı olumlu katkının yanında bu durumun öğrencilere de olumlu şekilde yansıyacağından hareketle, alan değişikliği başvurulara açılmadan önce kılavuzda yer alan 5. ve 6. hizmet alanları ibaresinin değiştirilerek tüm hizmet alanlarının alan değişikliğine açılması ile yaşanacak mağduriyetlerin ve öğretmenler nezdinden yaşanan hayal kırıklığın da önüne geçilecektir.

2024 yılı alan değişikliği kılavuzunun, öğretmenlerin taleplerine uygun olarak yeniden yayınlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.