MEB özel öğretim kurumları kanunu kapsamı içerisinde bakanlığa bağlı olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri bünyesinde 3 yıl süreli olmak şartıyla görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişimi öğretmenleri için yayınlanan Danıştay kararını iptal edilmesi ile birlikte öncesinde çalışan kişilerle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı konusunda bir yazı yayımladı.

Danıştay Kararı İptal Edildi

Okul öncesi öğretmenlerinin ve çocuk gelişimi öğretmenlerinin özel eğitim okullarında görev yapması ile ilgili kanun Danıştay kararı ile 29 Ağustos 2023 tarihinde iptal edilmişti. Daha öncesinde çalışan kişiler ile ilgili nasıl bir işlem yapılacağı merak konusu oldu. Söz konusu karar öncesi eğitim kurumlarında minimum üç yıl çalışan öğretmenler özel eğitim alanında uzman öğretici unvanı ile birlikte görev yapabiliyordu. Yürütmenin durdurulması kararının alınması ile ilgili yeni bir görüş yazısı paylaşıldı. Durdurma kararı uyarınca özel eğitim merkezlerinde minimum üç yıl süreyle görev yapan okul öncesi ve Çocuk gelişimi lisans mezunu öğretmenlerin halihazırda kayıtlı makam oluru doğrultusu içinde iptal kararı uyarınca görevlerinin iptal edilmesi gerektiği paylaşıldı. Görevlendirilmesi iptal edilen öğretmenlerin mezuniyetlerini uygun olan alanlarda görevlendirilmesine ilişkin bir yazı paylaşıldı.

İşte O Yazı;

Bilindiği üzere 05.06.2018 tarihli ve 1984886 sayılı Makam Olurunun yürütmesi Danıştay Sekizinci Dairenin 2019 / 226 Esas Nolu Kararıyla durdurulmuştur.

Bu doğrultuda 31.05.2023 tarihli ve 25748898 sayılı yazımızla; "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapacak eğitim personelinin istihdam edilmesinde zorluklar yaşanması nedeniyle yürürlüğe konan ilgi (a) yazımızın ikinci maddesindeki "Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim personeli olarak görevlendirilenlerden (müdür dahil) en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelendirenlerin özel eğitim alanında uzman öğretici unvanıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirmelerinin isteğe bağlı olarak yapılması," uygulamasının yürütmesi Danıştay Sekizinci Dairenin kararıyla durdurulmuştur.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle ilgi (a) yazımızın ikinci maddesinde belirtilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde üç yıl süreyle eğitim personeli olarak çalıştığını belgelendiren çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği lisans mezunlarının isteğe bağlı olarak özel eğitim alanında uzman öğretici olarak görevlendirilebilmelerine ilişkin düzenlemenin 01/06/2021 tarihinden itibaren uygulanmaması gerekmektedir." denilmiştir.

Ayrıca söz konusu düzenlemenin Danıştay Sekizinci Daire tarafından 31.05.2023 Tarih, 2019/226 Esas ve 2023/2921 Karar sayılı kararı ile iptal edildiği29.08.2023 tarihli ve 82303437 sayılı yazı ile Valiliklere duyurulmuştur.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih ve 90146181 sayılı görüş yazısında; "Yukarıda anılanlardan özetle; İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda duyurulan yürütmeyi durdurma kararı uyarınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde en az 3 (üç) yıl süreyle eğitim personeli olarak görev yapan çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının 1.06.2021 tarihinden itibaren uzman öğretici olarak görevlendirmesinin yapılmamış olması gerektiği değerlendirilmektedir. Ancak halihazırda İlgi (a)'da kayıtlı Makam Oluru doğrultusunda görevlendirme yapılmış olması halinde, İlgi (c)'de kayıtlı yazımızda duyurulan iptal kararı uyarınca görevlendirmelerin ivedilikle iptal edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte görevlendirmesi iptal edilen kişilerin ve kurucuların talep etmeleri halinde çocuk gelişimi bölümü ve okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olanlar mezuniyetlerine uygun alanlarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.09.2021 tarihli ve 35 sayılı Kararına uygun olarak görevlendirilebilecektir.

Son olarak MEBBİS-Özel Öğretim Kurumları Modülünde yapılan incelemede Bakanlığımızca düzenlenen Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılıp sertifika alan eğitim personelinin sertifikalarının sisteme işlenmediği/yanlış işlendiği görülmüştür. İlgi (ç)'de kayıtlı Yönetmeliğin 'Ödeme Şartları' başlıklı 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Kurumda, destek eğitimi programında yer alan modülleri uygulamak üzere yeterli sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş olması," hükmü kapsamında görevlendirmelerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesi durumunda kurumlar açısından mağduriyet yaşanabileceği göz önünde bulundurularak; ilinizde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen eğitim personelinin mezuniyet ve sertifika bilgilerinin kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin en geç 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması hususunda;" açıklamalarına yer verilmiştir.

Editör: Birkan Erel