Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve gelir gelmez birçok meseleye el atarak düzenlemelere gitmişti. Bu uygulamalardan biri de 12. sınıf öğrencilerinin suiistimal derecesine varan açık liseye geçmeleriydi. MEB bu konuda önlemler alarak, örgün eğitimin sekteye uğramaması adına adımlar attı. Bakan Yusuf Tekin de açık öğretimin yalnızca örgün eğitim alamayacak kişiler için uygulandığını belirterek keyfi geçişlerin önüne geçeceklerini bildirmişti. Ardından bu uygulama genelge ile 81 ile bildirilmişti. Eğitim-İş Sendikası, genelgeye dava açtı. Ancak davanın sebebi ise 12. sınıfların açık liseye geçmesi değil, özellikle ‘’hafızlık eğitimi’’, Arapça eğitim’’ ve ‘’9 sınıf devamsızlıkları’’ nedeniyle açık liseye geçişler.

Açık Liseye Geçiş Davalık Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 15.09.2023 tarihinde “Örgün Ortaöğretim Kurumlarından Açık Öğretim Liselerine Geçişler” konulu genelgeyi yürürlüğe koymuştu.

MEB tarafından gündeme gelen açık liseye geçiş zorlaştırma uygulamaları bu kez farklı bir açıdan kolaylık olarak sunuldu. Gönderilen genelgede, ‘’hafızlık eğitimi’’, ‘’Arapça eğitim’’ ve ‘’9. sınıftaki devamsızlıklar’’ sebebiyle açık liseye geçişlerin önü açıldı.

Eğitim İş Sendikası, gönderilen genelge ile açık liseye geçişlerin bu sebeple önünün açıldığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı.