24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 80 maddelik Torba Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu maddeler arasında kamu çalışanlarına da doğrudan ilgilendiren 7 madde bulunuyor. Gelin maddelere birlikte göz atalım.

Sözleşmeli Personelin Emeklilik Statüsü Belirlendi

  • Cumhurbaşkanlığı’nın kararnameleriyle 5510 sayılı Kanunun 4/c bendi ile ilgilendirilmelerine imkan tanıyan madde iptal edildi.
  • Yeni teklif, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile birlikte sözleşmeli personelin yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında ilgilendirilmesini öngörmektedir.
  • Aynı zamanda 76. maddede geçici bir değişiklik yapılarak, mevcut sözleşmeli personelin, 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilenlerin, 4c sigorta devamı için bir ay içerisinde başvuru yapmaları öngörüldü.

Memurların Huzur Hakkına Yönelik Düzenleme

Kamudaki huzur hakkına yönelik değişiklik yapıldı. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görev yapanlara her toplantı için 1000 ila 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı ile huzur hakkı verilmekteydi. Bu madde değiştirilerek gösterge rakamı 9000 yapıldı. Aynı zamanda her ay 4 toplantıya kadar huzur hakkı verilmeye devam edilecek.

45 Kamu Unvanının Denkliği Belirlendi

Yurt yönetim müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü, bölge liman başkanı, aile sosyal destek uzmanı gibi 45 unvanların hangi unvana denk olduğu 375 sayılı KHK’nın ek 30. maddesine eklendi.

Araştırmacılardı Artık İdari Uzman Olacaklar

Araştırmacı olarak görevlendirilen çalışanlar idari uzman kadrosuna atanacak.

YÖK’te de Değişiklik Var

Yukarıdaki maddeye benzer bir şekilde YÖK’te görev alan bazı yöneticiler idari uzman kadrosuna atanacak.

İdari Uzman Denkliğinde Değişiklik

İdari uzmanların özlük hakları merkez teşkilatlardaki mali hizmetler uzmanı unvanlı kadrolar ile denk olduğu belirtildi.

Düzenleyici Denetleyici Kurumlarda Yöneticiler Hakkında

Düzenleyici denetleyici kurumlardaki yöneticilerin görevden alındıklarındaki akıbeti, TMSF’de, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve üzeri olacak. Ek 35 kapsamına girmeyen yöneticiler görevden alınırsa haklarında mülga ek 18’in birinci fıkrasının ( b) bendi uygulanacak.

Türk Akreditasyon Kurumundaki Sözleşmeli Personeller Hakkında

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak görevli personel sosyal güvenlik bakımdan tabi oldukları aynı sigortalılık statüsünün aynı esaslarla yeniden belirlenmesi sağlandı.

Bu maddeler 80 maddelik Torba Yasa Teklifi içerisinde memurları doğrudan ilgilendiren 7 madde olarka öne çıkıyor.