Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatı sadeleştirmek ve gereksiz yükü azaltmak adına yeni müfredat çalışmalarını sürdürüyor. MEB, yeni müfredat öncesi ''görgü kuralları ve nezaket'' gibi önemli dersleri seçmeli olarak yeniden eğitime dahil etti. MEB, çalışmalarını sürdürürken biz de Cumhuriyetimizin ilk müfredatı “1924 İlk Mektepler Müfredat Programı''nı sizlerle buluşturmak istedik.

Cumhuriyetin İlk Müfredatı '1924 İlk Mektepler Müfredat Programı'

Cumhuriyetimizin ‘İlk Mektepler Müfredat Programı’ , 1924 yılında oluşturulmuş ve 1926 yılında olgunlaştırılmıştır. Felsefesi ise “Yaşam için gerçek yaşam içinde eğitim”dir. Öğrencilere yalnızca teorik eğitim değil, deney, gözlem ve yerinde yapılan alan incelemeleri ile öğretme tekniği uygulanmıştır. Temel bilimler ve sosyal bilimler ders programları daima çağı yakalamayı hedefler. Temel bilimlerin yanı sıra ‘’Resim’’, ‘’Müzik’’, ‘’Beden Eğitimi’’ ve ‘’El İşleri’’ dersleri çocuklarda kültürel ve sosyal gelişimi bir bütün olarak ele almıştır ve programlar son derece ayrıntılıdır.

 • Alfabe
 • Kıraat (İnşâd ve Temsil)
 • İmlâ
 • Tahrir
 • Sarf
 • Türkçe
 • Yazı (Sülus- Rika)
 • Kuran-ı Kerim ve Din Dersleri
 • Hesap
 • Hendese
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzıssıhha
 • Ev İdaresi (Kızlar)
 • Müsahabat-ı Ahlakiye ve Malumat-ı Vataniye
 • Resim
 • El İşleri
 • Musiki
 • Terbiye-i Bedeniyye
 • Nakış, Biçki ve Dikiş (Kızlar)

 1924-okul-mufredati

Çocuklara ders kitabı verilen dersler ise şu şekildeydi;

 • Elifba : 1. Sınıfta
 • Kuran-ı Kerim Elifbası : 2. Sınıfta
 • Eczâ-yı Şerife ve Kuran-ı Kerim: 2. Sınıftan itibaren tüm sınıflarda
 • Kıraat : 1. Sınıftan itibaren tüm sınıflarda
 • Sarf : 4. ve 5. Sınıflarda
 • Hesap : 3. 4. ve 5. Sınıflarda
 • Hendese : 5. Sınıflarda
 • Tarih : 3. 4. ve 5. Sınıflarda
 • Coğrafya : 3. 4. ve 5. Sınıflarda
 • Tabiat Tetkiki, Ziraat ve Hıfzıssıhha: 4. ve 5. Sınıflarda
 • Musahabat-ı Ahlâkiye ve Malumat-ı Vataniyye: 4. ve 5. Sınıflarda