Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat çalışmalarında sona gelindi. Bakan Yusuf Tekin’in müfredatı tanıtması beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Düşünme Eğitimi” dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçti.

Düşünme eğitimi dersi nasıl olacak

Liselerde haftada 2 saatten, toplam 72 saatlik bu ders 5 üniteden oluşacak düşünme eğitimi dersiyle birlikte öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek. Ders içeriğinde;

  • Problem Çözme ve Karar Verme
  • Eleştirel Düşünme ve Öz Eleştiri
  • Veri Organizasyonu ve Açıklama
  • Akıl Yürütme ve Argümantasyon
  • Düşünme ve Öz Etkililik olmak üzere 5 üniteden oluşacak.

Dersin içeriği ve kapsamı özellikle Türkiye’nin yaygın sorunlarından biri olan tutarlı bir zeminde argümanlar üzerinde tartışma eksiğini kapatacak şekilde planlandı.