Sözleşmeli öğretmenlik, son yıllarda Türkiye'de yaygınlaşan bir öğretmenlik modelidir. Bu modelde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sürelerle sözleşme yapılan öğretmenler, belirli bir süre boyunca görev yaparlar. Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet birleştirme yapabilme durumu ise birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Hizmet birleştirme, öğretmenlerin daha önce çalıştıkları veya çalışmakta oldukları okullardaki hizmet sürelerini birleştirerek kıdem haklarından yararlanmalarını sağlayan bir işlem olarak tanımlanabilir. Ancak, sözleşmeli öğretmenlerin hizmet birleştirme yapabilme durumu, bazı sınırlamalara tabi olabilir.

Sözleşmeli Öğretmenler Hizmet Birleştirme Yapabiliyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ilişkin yönetmeliklerinde belirtilen hükümler çerçevesinde, hizmet birleştirme işlemleri yürütülmektedir. Bu hükümlere göre, öğretmenlerin hizmet birleştirme yapabilmesi için belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet birleştirme yapabilmesi için öncelikle en az 360 gün süreyle sözleşmeli olarak görev yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, hizmet birleştirme yapacakları okullarda en az 30 gün süreyle görev yapmış olmaları da istenmektedir. Ancak, hizmet birleştirme işlemi, her öğretmen için geçerli bir hak olmayabilir. Öğretmenlerin hizmet birleştirme yapabilmesi için belirli kontenjanların olması ve bu kontenjanların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen sözleşmeli öğretmenlerin kontenjanların oluşmasını beklemeleri gerekebilir.