MEB yeni müfredat öncesi adımları atmaya devam ediyor. Aralık ayında duyurulacak yeni müfredat öncesi ‘’ilkokul ve ortaokulların haftalık ders çizelgesinde’’ değişikliğe gidildi. 23 olan seçmeli ders sayısı 30’a çıkarıldı, yeni seçmeli dersleri Talim ve Terbiye kurulu onayladı.

Yeni seçmeli derslerin içeriğini buradan öğrenebilirsiniz;


Afet Bilinci Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173639_afetbilincidop.pdf

Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173705_ahlakveyurttaslikegitimidop.pdf

Dijital Sanatlar Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173732_dijitalsanatlardersiogretimprogrami.pdf

Geleneksel Sanatlar Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173746_gelenekselsanatlardop.pdf

Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173756_gorgukurallarivenezaket_1.pdf

Halk Oyunları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173811_halkoyunlaridop.pdf

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173825_kulturvemedeniyeimizeyonverenlerdop.pdf

Masal ve Destanlarımız Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173834_masalvedestanlarimizdop.pdf

Matematik ve Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173853_matematikvebilimuygulamalaridop.pdf

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173905_okultemellisosyalsorumlulukcalismalaridop.pdf

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Öğretim Programı

* Drama Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173927_oyunveoyunetkinlikleridopdramamodulu.pdf

* Geleneksel Oyunlar Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173940_oyunveoyunetkinlikleridopgelenekseloyunlarmodulu.pdf

* Satranç Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23173953_oyunveoyunetkinliklerisatrancmoduludop.pdf

* Zeka Oyunları Modülü : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174005_oyunveoyunetkinliklerizekaoyunlarimoduludop.pdf

Proje Tasarımı ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174020_projetasarimuygulamalaridop.pdf

Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174032_robotikkodlamadersiogretimprogrami_03.23.pdf

Temel Yaşam Becerileri Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174045_temelyasambecerileriogretimprogrami.pdf

Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174104_turksosyalhayatindaailedop.pdf

Yapay Zekâ Uygulamaları Dersi Öğretim Programı : https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_11/23174117_yapayzekauygulamalaridersiogretimprogrami_3.23.pdf