Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni mevzuatlarında yer alan bir husus ise Özel Okulların MEB Kitaplarını Zorunlu Olarak Okutmalarına İlişkin Düzenleme yapılmasıdır. Buna göre 2024-2025 eğitim öğretim yılının başından itibaren özel okullarda verilecek derslerde Bakanlığın onaylı ücretsiz kitaplarının okutulması zorunlu hale gelecektir. Üstelik bu konudaki yenilikler ve uygulamalar MEB tarafından denetime tabi olacaktır.

Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Okutulması Zorunlu Oluyor

16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılan yenilikler göze çarpmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi ise devlet tarafından Bakanlık onaylı olarak dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda da okutulacak olmasıdır. Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasının esas olduğuna dair hüküm bu yönetmelik ile birlikte getirilmiştir. Böylelikle öğretimde yanlış ve uygunsuz öğrenmelerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen ders kitaplarının ücretsiz bir şekilde okutulması zorunluluğu bu sayede getirilmiştir. Üstelik yapılacak denetimlerde ders kitaplarına ilişkin incelemelere yer verileceği de aktarılmıştır.