Oyun oynamanın öğrencilerde akademik başarıyı düşürdüğünü söyleyen Türk Eğitim Sen Sendikası az oyun oynayan öğrencilerin çok oyun oynayan öğrencilere oranla başarısının daha yüksek olduğunu söylediler.

Oyun Oynama Süreleri Arttıkça Ders Başarısının Düştüğü Gözlemlenmektedir

Türk Eğitim Sen X platformunda yaptığı paylaşımda araştırmalarında oyun oynama sürelerinin artışıyla öğrenci başarısının ters orantılı olduğunu söyledi. İşte o açıklama;

“Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça akademik başarıları düşmektedir. Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı, 3-5 saat ve 6+ saat oynayan öğrencilerin akademik başarılarından yüksektir. Yaptığımız araştırmada, oyun oynama süreleri arttıkça ders başarısının düştüğü gözlemlenmektedir. Şöyle ki; ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça akademik başarıları anlamlı bir şekilde azalmaktadır. Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı 3-5 saat ve 6+ saat oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. 1-2 saat oyun oynayan öğrencilerin akademik başarıları 6+ saat oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur.”

Editör: Birkan Erel