Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. Ve 9. Sınıflar için yapılacak olan ortak sınavlarda hangi konular sorulacak? MEB yayınladı! İşte o tablolar ve ayrıntılar…

MEB Ortak Sınav Konularını Açıkladı

9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nin 6. maddesi 1. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde 1. dönem 2. yazılı sınavlarının 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ve 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde yapılması daha önce ilan edilmiştir.

6. sınıf Türkçe dersi (Anka Kuşu Yayınları) konu soru dağılım tablosu için;

buraya tıklayınız 

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için;

buraya tıklayınız

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için;

buraya tıklayınız 

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için;

Buraya tıklayınız

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için;

Buraya tıklayınız

Ortak Sınavların Soru Sayısı Kaç Olacak?

Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.