Resmi Yazı Yayınlandı! İşte O Yazı!

Bakanlığımızca okutulmak üzere öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarının sayısı, her yıl MEBBİS ortamında oluşturulan “Kitap Seçim Modülü’ne okul/kurum müdürlüklerince girilen verilere göre belirlenmektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize zamanında eksiksiz olarak sunulabilmesi ve okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik sorunlar yaşanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanan seçmeli derslerin seçim işlemlerinin 30 Ocak-12 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlanması gerekmektedir. Bu itibarla Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce İl Millî Eğitim Müdürlüklerine konuyla ilgili gönderilen İlgi (c) açıklama yazısı doğrultusunda, belirtilen tarihler dikkate alınarak seçmeli ders kitabı ihtiyacının Kitap Seçim Modülü’ne girişinin yapılması sağlanacaktır.

Buna göre, seçmeli derslerin seçimine ilişkin süreçte il/ilçe/okul müdürlüklerimizce yapılacak iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz İlgi (a) Çizelge doğrultusunda haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise İlgi (b) Çizelge'de belirtildiği şekilde seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

2. Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği İlgi (a) ve (b) Çizelgelerde belirtilmiş olup özellikle ilkokul 4. sınıf öğrenci ve velilerimize olmak üzere seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda okul müdürlüklerimizce detaylı bilgilendirme yapılacak ve sınıf öğretmenlerimizin rehberlik etmesi sağlanacaktır.

3.  İlgi (a) Çizelge'nin “Açıklamalar” bölümünün 1 inci maddesine göre; Öğrencilerin “İnsan, Toplum ve Bilim”, “Din, Ahlak ve Değer” ile “Kültür, Sanat ve Spor” seçmeli ders gruplarının her birinden her yıl en az birer ders seçmesi zorunludur.

4. Okullarda en   az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

5. Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle, diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen görevlendirilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler okutulabilecektir.

6. Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;

 • Adığece (Kiril Alfabesine göre),
 • Adığece (Latin Alfabesine göre),
 • Abazaca,
 • Kurmancca,
 • Zazaca,
 • Lazca,
 • Gürcüce,
 • Boşnakça,
 • Arnavutça dersleri İlgi (a) ve (b)   Çizelgelerde açık bir   şekilde yer   almadığından
 • öğrencilerimiz ve velilerimize söz konusu derslerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

7.  İlgi (a) ve (b) Çizelge’de yer alan “Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Diller)” kapsamındaki yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.

8. İlgi (a) ve (b) Çizelgelerin "Seçmeli Dersler" bölümünde yer alan;

a) “Spor ve Fiziki Etkinlikler” dersine ait Öğretim Programı

 • Basketbol,
 • Atletizm,
 • Okçuluk,
 • Yüzme,
 • Bisiklet,
 • Tenis

b)  “Oyun ve Oyun Etkinlikleri” dersine ait Öğretim Programı

 • Drama,
 • Geleneksel Oyunlar,
 • Satranç,
 • Zekâ Oyunları

c)   “Matematik ve Bilim Uygulamaları” dersine ait Öğretim Programı

 • Matematik Uygulamaları Modülü,
 • Bilim Uygulamaları Modülü

ç) “Müzik” dersine ait Öğretim Programı

 • Genel Müzik Eğitimi,
 • Bağlama (Saz),
 • Gitar,
 • Keman,
 • Piyano,
 • Ut,
 • Türk   Halk Müziği Koro şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur.

9. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak velilerin talepleri doğrultusunda farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan “DİĞER” seçeneğiyle belirtilerek öğrencilerin seçmesi sağlanabilecektir.

10. Ortaokul 5. sınıflarda İlgi (a) Çizelge'nin 5 inci maddesi ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında İlgi (b) Çizelge'nin 1 inci maddesi gereğince 2024-2025 eğitim öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullarda, ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar ve İlgi (a) ve (b) Çizelgelerin uygulanması ile ilgili açıklamalar çerçevesinde okul müdürlüklerince 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders talepleri velilerimizden elektronik ortamda veya yazılı olarak 30 Ocak-12 Şubat 2024 tarihleri arasında alınarak e-okul sistemine işlenmesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 30 Ocak 2024 tarihinde açılan MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne İlgi (c) yazı doğrultusunda veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Editör: Birkan Erel