İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 3 gün sürecek kongre başladı. Kongrede başta ‘erken çocukluk eğitimi’ olmak üzere, eğitimde dijital dönüşüm, çocuk hakları, eğitim politikaları gibi konular da ele alınacak. Alanında uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen kongrenin yeri Akıngüç Oditoryumu.

Erken çocukluk dönemi kişiliği etkiliyor

Üniversitenin eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Alim Kaya düzenlenen kongrenin temasına dair konuştu. Kaya, erken çocukluk dönemi insanların ilerde nasıl bir kişiliğe sahip olacağını belirleyen bir dönem olduğunu ve bunun birçok örneğini görmenin mümkün olduğunu söyledi. Kaya ‘’İnsanın kendisine, diğerlerine ve yaşama dair ilk algıları erken çocukluk döneminde olur. Bu şemaların oluşumunda erken dönem olumlu yaşantıların bireylerdeki öz saygıyı ve olumlu benlik algısını desteklediği bilinmektedir. Bu yaşantılar ne denli olumsuz olduysa bunlar gelecekteki ruhsal sorunların temellerini ve çekirdeklerini oluşturmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir birey gelişimi sağlıklı bir toplumun vazgeçilmez unsurudur" dedi.

Okul öncesi olmazsa olmaz

Doç. Dr. Yağan da yurtdışında ve yurtiçinde erken çocukluk adı verilen dönemin farklı yaş gruplarını ifade ettiğini, yurtdışında 0-8 yaş, yurtiçinde ise 0-6 yaşa erken çocukluk dönemi denildiğini söyledi. Yağan sözlerine okul öncesi eğitimin önemiyle devam etti. Yağan, ‘’Okul öncesi eğitim alınmadığında çeşitli zengin uyarıcı çevre görmeden ilkokula başlayan çocukların ilkokul yaşantılarını ve daha sonraki akademik başarılarını da etkiliyor. Okul öncesinde biz çocuklara gelişimsel olarak oyun temelli eğitimler veriyoruz. Böylece çocuğun sosyal becerileri kişilik gelişimlerin de olumlu destekleniyor. Dolayısıyla okul öncesi bizim için olmazsa olmaz bir eğitim kademesidir. Amacımız nitelikli bir çocukluk eğitim sürecini planlamak ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek" dedi.