Milli Eğitim Bakanlığı 12. Kalkınma Planı için görüşleri topluyor. Taslak metin aşağı yukarı ortaya çıkarken okul yönetimini yakından ilgilendiren bir hedef koyuldu. Eğitimde yöneticilik profesyonellere teslim edilecek. Eğitimde hiyerarşi yeniden oluşturularak, müdürlük ve müdür yardımcılığı sisteminde reform yapılacak.

Eğitimler Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı 11. Kalkınma Planı’nda eğitim hedeflerinde 5 önemli maddeyi hayata geçirmişti. Bunlar arasında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik (kariyer basamakları), öğretmenlik meslek kanunu, açık liseye geçişlerin zorlaşması ve sınıf tekrarı gösterilebilir. Yeni hedeflerden biri olan profesyonel eğitim yöneticiliği ise şimdiden ses getirdi.

Okulda müdürlük yapmak isteyen öğretmenlere eğitim verilerek sertifika programı düzenlenecek. Sertifikası olmayan müdür olamayacak, öğretmenlerin eğitimi tamamlaması gerekecek.

Eğitimde Profesyonel Yönetici Olmak

Profesyonel eğitim yöneticisi eğitimde ihtiyaçları karşılamak üzere çalışan, ihtiyaçları tespit eden ve insan kaynağını yöneten meslek mensuplarına profesyonel eğitim yöneticisi denmektedir. MEB’in bu kapsamda sertifikasyon süreci ile öğretmenlerin belirli aşamaları başarı ile geçmesini beklemektedir. Başarılı olamayan ya da yeterli olmayan yönetici adayları müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilemez.