Okul müdürleri ve öğretmen arasındaki ilişki nasıl refaha erdirilebilir? Ayrıntılar haberimizde…

Müdür ve Öğretmenler Neden Genel Olarak Anlaşamıyor!

Müdürlerin öğretmenlikten geldiğini unutmaması için ortaya değişik fikirler bile atıldı. Bunlardan biri de 4 yıl müdürlük yapan müdürlerin 2 sene öğretmenlik yapması gibiydi. Bu fikir sosyal medyada ve haber sitelerinde öğretmenler arasında çok tıklandı ve rekor derece yorumlar aldı. Buradan bile anlıyoruz ki öğretmenler ile müdürler arasında gizli bir çekişme mevcut olabilir, ancak buna ne gerek var? Müdürlerin öğretmenleri, öğretmenlerin de müdürleri anlaması gerekiyor. Var olan sorunların çözümü her iki taraf içinde aynı olmalı. İki tarafın arasında da hiçbir sorun olmamalıdır. Ancak okullarda görüyoruz ki maalesef genel olarak öğretmenler müdürlerden memnun olmuyor.

Ayrıca DergiPark’ta “okul müdürlerinin yönetim tarzları ile müdür öğretmen ilişkilerinde güven” konulu bir makale de yayınlandı. O makaleye göre de müdüre güven arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için yapılan analizler sonucunda, işbirlikli yönetim tarzı ile müdüre güven arasında pozitif yönde, otokratik, ilgisiz ve karşı koyucu yönetim tarzı ile müdüre güven arasında negatif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  Sadece haberlere yapılan yorumlar müdür ve öğretmen arasındaki olumsuz ilişkiyi değil resmi araştırmalarda bunu gösterebiliyor. Müdürlerin öğretmenleri anlayacağı ki müdürler öğretmenlikten geldiği için bu daha kolay olmalıdır. Öğretmenlerinde müdürleri anlayabileceği çözümler geliştirilmelidir.

İşte O Makale’nin Özeti

Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzları İle Müdür Öğretmen İlişkilerinde Güven

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul müdürlerinin yönetim tarzları ile müdüre güven düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu iki değişkenin bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırmaya Mardin ili Midyat ilçe merkezindeki okullarda görev yapan toplam 530 öğretmen katılmıştır. Araştırmada “Okul Müdürünün Yönetim Tarzı Ölçeği” ve “Müdüre Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin okul müdürünün yönetim tarzı ve müdüre güven algı düzeylerinin görev yapılan eğitim kademesi, cinsiyet ve farklı bir okulda çalışma isteği değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürünün yönetim tarzının müdüre duyulan güven düzeyini anlamlı şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizine göre, okul müdürünün yönetim tarzının müdüre duyulan güvene ilişkin toplam varyansın %64’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Diğer yandan algılanan yönetim tarzı ile müdüre güven arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için yapılan analizler sonucunda, işbirlikli yönetim tarzı ile müdüre güven arasında pozitif yönde, otokratik, ilgisiz ve karşı koyucu yönetim tarzı ile müdüre güven arasında negatif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Editör: Birkan Erel