Yönetmeliğin 21. maddesi, kira bedeli belirleme konusunda önemli bilgiler içeriyor. Özellikle kira bedelinin ne koşullarda gözden geçirilebileceği bu maddeyle açıkça ifade ediliyor. Okulun fiziksel olarak değişmesi ya da başka bir okula taşınması durumunda, kantin işletmecilerinin hakları ve görevleri ayrıntılı bir şekilde düzenleniyor. Ayrıca, kira bedelinin %25 oranında artması ya da azalması gibi durumlarda kiralama sözleşmesinin nasıl güncelleneceği de bu maddede yer alıyor.

Aynı binada ilkokul ve ortaokul seviyelerinde eğitim veren okulların ayrıştırılması gerektiğinde, kantin işletmecilerine tercih hakkı sunulacak. İşletmeciler, mevcut binada faaliyetlerine devam etme ya da yeni bir binada hizmet verme seçenekleri arasından tercih yapabilecekler. Bu sayede kantin işletmecileri, okulların fiziksel değişikliklerine uyum sağlayarak işlerini sürdürebilecekler. Bu düzenleme, işletmecilere geniş bir esneklik sunmaktadır. Yeni değişiklikler, okul kantinlerinin işleyişi ve kira bedeli belirlemesi hakkında daha açık kurallar getirerek işletmecilere ve okul yönetimlerine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu değişikliklere uyum göstermek, okul yönetimleri ve kantin işleticileri için hayati öneme sahiptir ve daha iyi bir işbirliği ve işleyiş sağlamayı hedeflemektedir.