Öğretmen Yemin Metni

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve Eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Hangi Meslek Grupları Yemin Eder?

Hukuk alanı dışında başta milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı olmak üzere bazı kamu görevlerine başlamada, bazı diplomaları elde etmede, kamu hizmeti niteliğinde sayılan avukatlık, hekimlik gibi mesleklere başlamada da yemin etme yükümlülüğü öngörülmüştür.

Editör: Birkan Erel