Bakanlık tarafından yapılan açıklama da sözleşmeli öğretmenler için kritik bildiri yayınlandı.

Sözleşme Öğretmenler İçin Atama ve Görev Yerleri Hakkında Karar

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarına atanmış olan sözleşmeli öğretmenler, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgi Yönetmelik kapsamında göreve başlarlar. Atama sonrasında sözleşmeli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile sözleşme imzalayarak görevlerine başlarlar.

Öğretmenlerin Sözleşme Fesih İşlemleri Nasıl Olacak?

Sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlamasının ardından, kendi isteği, yargı kararı, soruşturma sonucu veya atama şartlarından herhangi birinin sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmeleri durumunda, sözleşme fesih işlemleri il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

İşte Yönetmelik Hükümleri

İlgi Yönetmelik'in "Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi" başlıklı 22 nci maddesine göre:

Sözleşmeli öğretmenlerden;

a) Belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya görevleri sırasında kaybedenlerin,

b) Her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir.

65 yaşını dolduran sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın 65 yaşını doldurdukları tarihte sona erer.

Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Sözleşmeli Öğretmenlerin Fesih İşlem Süreci Nasıl olacak?

Bu çerçevede, yargı kararı, idari soruşturma sonucu veya atama şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması gibi durumlarda, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, sözleşme feshi gerçekleştirilmeden önce öğretmenin durumunu belge ve bilgilerle Bakanlığa ileterek değerlendirme sürecini başlatmalıdır. Diğer yandan, kendi isteği ile sözleşmesini feshetmek isteyen öğretmenler için ise il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sözleşme fesih işlemlerini gerçekleştirerek Bakanlığa bilgi sunmalıdır.