Eğitimde teknolojinin kullanılması ile ilgili rehber niteliğinde olan ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Öğretmenlerin Gözüyle Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayları Raporu’ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. İşte bu yazımızda sizler için “Öğretmenlerin Gözüyle Teknoloji Ve Eğitim” Çalıştay Raporundan Detaylar yer alacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öncülüğünde Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun gibi illerimizin dahil olduğu toplamda 7 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalıştay raporunda önemli noktalara değinilmiştir.

Teknolojinin Eğitime Etkisi

Hem öğretmenlerin, hem de okul idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan çalıştayın temelinde teknoloji ve eğitim konuları yer almıştır. Teknoloji kullanımına öğretmenlerin bakış açısı, teknolojinin eğitime etkisi, yapay zeka içeriklerinin eğitimde kullanılması ve eğitim ortamlarında teknolojinin kullanımı gibi çeşitli başlıkların ele alındığı vurgulanmaktadır. Bu temalarla ilgili olarak katılımcıların gözlemleri ve görüşleri değerlendirilmiştir.

Öğretmenlerin gözünde teknolojinin kullanılmasının etkilerine dair bir rapor ortaya konmuştur. Tüm bu çalışmaların temelinde ise öğrencilerin, öğrenme süreçlerinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak projelerin ele alınması yer almaktadır. Böylece mevcut durumların değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine olanak verilmesi amaçlanmaktadır.