Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet’in 100.yılında oluşu sebebiyle sempozyum gerçekleştireceğini duyurmuştu. Sunum yapmak isteyen öğretmenler için sunum yapılabilecek konular açıklanmış, sunum biçimi ve süresi detaylı şekilde belirlenmişti.

Sempozyum 26-27 Aralık’ta gerçekleşecek

Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu 26 ve 27 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Milli ve toplumsal değerlere dayalı eğitim sisteminin dinamikleri tartışılacak. Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu’na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bizzat katılacak.

Bildiri için başvuran öğretmen sayısı bin 336

Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim, Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi, Eğitim ve Öğretim Süreci, Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi, Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik, Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar ve Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı gibi 7 temada bildiri yayınlamak üzere başvuru yapan öğretmen sayısı 1336 oldu.

Editör: Deniz Beyatlı