Gerek eğitim gerek diğer kamu kurumlarında sendikalara yüzde 2 barajı getirilerek bu sendikalara üye olan memurlara bir miktar da olsa ödemede ayrıcalık tanınmıştı. Aylık 140 TL olan fark sendikalaşmada çok büyük bir engel olarak görünmüyor. Ancak birlikte gelebilecek kararlar sendika üye akışını artırabilir.

Bazı öğretmenler ise yüzde 2’nin örgütlenmeye engel olduğunu düşünüyor. Sendika tekelleşmesine sebep olduğu belirtilen bu uygulamanın mahkeme kararı ile kaldırılmasıyla sendika geçişlerinin hızlandıracağı görüşü paylaşılıyor.

Öğretmenlerin yüzde 2’nin kaldırılmasının yanında bir diğer talepleri sendikalardan istifanın tıpkı partilerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılması. İstifa sürecinin teferruatlı olması daha küçük sendikaların örgütlenmesine engel olduğu savunuluyor.

Şuanda Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş 25 bin üye sayısını geçmiş ve yüzde 2 barajını aşmış durumda. Yüzde 2 barajını geçmeye en yakın sendikalardan bir diğeri de Hürriyetçi Eğitim Sen, sendikanın yaklaşık 19 bin üyesi bulunuyor.

Yüzde 2’lik baraj kalkarsa öğretmenler yaklaşık 420 TL daha fazla ödeme alacak. Öğretmenler yüzde 2 barajının kalkmasını ve istifaların e-Devlet üzerinden yapılmasıyla özgürlüğe kavuşmak istiyor.