Yenilik ve Eğitim Teknoloji (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünün üretmekte olduğu senaryolardan birisi olarak öğretmen odaklı Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları hazırlanmaktadır. Bu üretimlere başlandığı vurgulanırken, öğrenme ortamlarında kullanılacak teknolojiden daha etkin bir biçimde faydalanılmasına olanak verilecektir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öncelikli olarak faydalanacağı bu senaryonun detayları ve gerçekleştirilecek uygulamalara dair pek çok bilgi bu sayede aktarılmaktadır.

Öğrenmelerin teknoloji odaklı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli senaryoların geliştirildiğine dikkat çekilmektedir. Bu proje ile teknoloji odaklı öğrenmenin daha yaygın hale gelmesine olanak verilecektir.

Böylelikle öğretmenlerin de senaryo geliştirmeleri, hazırlamaları, beceri kazanmaları ve bu alanlarda uzman hale gelmeleri mümkün olacaktır. Mevcut imkanlarını kullanarak teknoloji odaklı öğrenme senaryolarını hazırlayabilmelerini, mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine ve ders ortamlarında daha verimli adım atmalarına olanak verecek çalışmaların sürdürüldüğüne değinilmektedir.

Derslere Yönelik Öğrenme Senaryoları Üretiliyor

Milli Eğitim Bakanlığının öğretim programları kapsamında ilkokul (2, 3 ve 4. sınıflar) ve ortaokul (6, 7 ve 8. sınıflar) sınıflarında öncelikli uygulamaların yapılacağı açıklanmaktadır. Buna göre matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, İngilizce, bilişim teknolojileri ve sınıf öğretmenlerine uygun hale getirilen bu senaryoların üretimlerine başlandığı belirtilmektedir.