Öğretmenler sene sonu bazı evrakları teslim etmelidir. Öğretmenin Sene Sonu İdareye Teslim Etmesi Gereken Evraklar? ile alakalı detayları içeriğimizde  görebilirsiniz.

Öğretmenin Sene Sonu İdareye Teslim Etmesi Gereken Evraklar?

  1. Not Defteri ve Sınıf Defteri: Öğretmenler, sene boyunca öğrencilerin notlarını ve devamsızlık durumlarını takip etmek için not defteri ve sınıf defteri tutarlar. Bu defterler, sene sonunda idareye teslim edilmelidir.
  2. Öğrenci Raporları: Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanan öğrenci raporları, sene sonunda idareye teslim edilir. Bu raporlar, öğrencinin akademik başarısını, katılım durumunu ve genel değerlendirmeyi içerir.
  3. Devamsızlık Kayıtları: Öğrencilerin devamsızlık durumları, sene boyunca kaydedilir ve sene sonunda idareye teslim edilir. Bu kayıtlar, öğrencilerin devamsızlık oranlarını ve gerekli durumlarda izinlerini gösterir.
  4. Proje ve Ödev Raporları: Öğrencilerin sene boyunca yaptıkları projeler ve ödevler, öğretmenler tarafından değerlendirilir ve raporları hazırlanır. Bu raporlar, öğrencinin çalışmalarını ve başarılarını içerir ve sene sonunda idareye sunulur.
  5. Öğretim Programı ve Ders Planları: Öğretmenler, sene başında hazırladıkları öğretim programı ve ders planlarını sene sonunda idareye teslim ederler. Bu evraklar, sene boyunca işlenen konuları, ders materyallerini ve öğrenci değerlendirme yöntemlerini içerir.
  6. Öğrenci Belgeleri: Öğrencilerin doğum belgeleri, kimlik fotokopileri ve sağlık raporları gibi önemli belgeler, sene sonunda idareye teslim edilir. Bu belgeler, öğrencilerin kimlik ve sağlık bilgilerini doğrulamak için kullanılır.
  7. Öğretmen Değerlendirme Formları: Öğretmenler, sene sonunda idare tarafından doldurulması istenen öğretmen değerlendirme formunu doldururlar. Bu form, öğretmenin performansını, katkılarını ve gelişim alanlarını değerlendirmek amacıyla kullanılır.